Projekt strony 1

Projekt strony 1

Projekt strony 2

Projekt strony 2

Strona została oparta o system PS CMS

Strona została oparta o system PS CMS

Zaprojektowanie strony internetowej wraz z wdrożeniem systemu PS CMS do zarządzania stroną i katalogiem produktowym.

Założenia: zachowanie kolorystyki loga z jednoczesnym odświeżeniem przedstawienia graficznego firmy i tym samym strony. Rezultat to nowe barwy przy zachowaniu kolorystyki logo firmy. Przełożyło się to również na nowe materiały reklamowe drukowane oraz ich spójność.

Założenia systemu CMS: System zarządzania treścią miał w pełni umożliwiać edycję i wprowadzanie zmian na stronie wraz z rozbudowanym katalogiem produktów przez administratora. Założenie zostało spełnione i klient we własnym zakresie może dokonywać większości zmian w serwisie www.

grupa projektstudio:

kontakt: tel. 536 536 359 | info@projektowanie.wroclaw.pl

wszystkie prawa zastrzeżone projektowanie.wroclaw.pl - grupa ProjektStudio